Help with Search courses
Ábrázoló Geometria 2.
A tárgy célkitűzése, hogy az Ábrázoló geo­metria 1 tárgy­ban meg­ismert ábrá­zolási mód­szereket hasz­nálva a görbe felü­letek formai és egzakt geo­metria vilá­gába beve­zessük a hall­gatókat. A félév során a külön­böző görbe felü­letek formai kompo­zíciójára is sor kerül. A bemu­tatott gyakor­lati példák épí­tészeti alkal­mazások kör­éből kerülnek ki.
Ábrázoló Geometria 1. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az építészeti műszaki ábrázolás geometriai alapjait és a térbeli konstruálás képességét. Megismerjék a műszaki, vizuális kommunikáció klasszikus ábrázolási módjait és szerkesztési módszereit, amelyeket későbbi tervezési feladataiknál, illetve a szakma gyakorlása során készség szinten alkalmaznak. Kiemelt szerepet kap a térszemlélet fejlesztése, amely nem csak a tervező építészek, hanem a konstruktőrök, kivitelezők, a terveket olvasók számára is fontos.
Digitális vázlatterv / SketchUp

A világ építészei a tervezés szinte minden fázisában használják a SketchUp-ot, a tömegmodellezéstől a kidolgozott 3D-s modellezésig. A SketchUp egy igen egyszerű, de annál meggyőzőbb eszköz ötleteink térben történő prezentálására. Gyorsan tanulható, egyszerű, teljes egészében átlátható, nem hátráltatja a felhasználót kreativitásának kibontakozásában. Kevesebb időt kell tölteni az eszközök keresésével, így több időt tudunk azzal tölteni, amiért végsősoron építésznek tanulunk… a tervezéssel! A tárgy felvételének feltétele az angol nyelvismeret!

CAAD / Revit Architecture Tervezés és dokumentálás a épület-információ modellező Revit Architecture célalkalmazással – alapkurzus. Azoknak ajánljuk, akik rendelkeznek tervezési és CAD jártassággal (ismerik az Építész-informatika 2 tárgy anyagát).
Épületinformációs modellezés / ARCHICAD A tárgy célja a hallgatók már meglévő építészeti szoftverismeretének bővítése oly módon, hogy egy komplex épületmodell létrehozása és változásainak kezelése készség szintjén működjön. Ezen felül megismerhetik az épületinformációs modellből (BIM – Building Information Model) származó adatok továbbvitelének lehetőségeit, amely a komplex tervezői gyakorlatban egyre fontosabb. A tárgy az ArchiCAD terminológiáján keresztül mutatja be mindezeket, ezért ajánlott előkövetelmény az Építész-informatika 3. tárgy teljesítése. A hallgatók közül az ajánlott előkövetelményt már elvégzők előnyt élveznek a felvételnél túljelentkezés esetén. Ezen felül azoknak ajánljuk, akik már legalább egy teljes tervdokumentációt számítógéppel készítettek el.
Modell és látvány / 3dsMax
Építészeti anyagtulajdonságok 3D szoftverekben. Építészeti anyagok rekonstruálása, egyedi anyagtulajdonságok és textúrák. Fizikai anyagok Arnold rendering.. Világítás és képalkotás. Külső terek fizikai világítása, fizikai napfényrendszer alkalmazása benapozás vizsgálathoz. Belső terek fizikai megvilágítása. CAD integráció: CAD model részletek feldolgozása és importálása 3ds Max környezetbe. Kapcsolat Revit Architecture, ArchiCAD és további alkalmazások között.
2D-3D számítógépes grafika
A tantárgy célja, hogy a gyakorlat és az elméleti háttér bemutatásával az építész hallgatókat felkészítse a 2D-3D grafikai programok (3ds Max, Acrobat, PhotoShop stb.) használatára és a digitális fényképezésre. A tananyag elsajátításához matematikai és programozási ismeretekre nincs szükség.
Építész kamera 

A tantárgy célja, hogy megismertesse az építész hallgatókat az audiovizuális tartalmak készítésével, számítógépes programok segítségével a tartalomszerkesztéssel. A vizuális tartalmak (pl. a fotó, videó) minőségét nagyban befolyásolja a készítő arányérzéke, kreativitása, jártassága e területen, esztétikai érzéke, illetve technikai felkészültsége. Ez utóbbihoz nyújt segítséget a tantárgy. A hallgatók térbeli konstrukciós készségére, informatikai alapismereteire építve bemutatjuk a térláttatás vizuális eszközeit és tudnivalóit, ismertetjük a korszerű videotechnikai tudnivalókat. Professzionális szoftvereken keresztül bevezetést nyújtunk a fotók és videók utómunkálataiba, a videóvágás rejtelmeibe.